Goat Farming scheme | २० शेळ्या आणि २ बोकडासाठी मिळणार १,१५,७०० रुपयांचे अनुदान; शासन निर्णय पहा

शेळी पालन योजनेची संदर्भात २० शेळ्या आणि २ बोकड म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या निधीतून १,१५,७०० रुपयांचे अनुदान मिळवायला योजना आलेली आहे. या योजनेचा शासन निर्णय दिनांक ९ जुलै २०२१ रोजी काढण्यात आला आहे. ही योजना सर्व प्रवर्गांसाठी उपलब्ध आहे आणि प्रत्येक गटाला एक निर्दिष्ट अनुदान रक्कम १,१५,७०० रुपये मिळवायला आहे. या लेखामध्ये तपशीलवार माहिती दिलेली आहे.

शेळी पालन योजनेच्या अंतर्गत, किती निधी मिळवायला आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला शेळ्या खरेदी करण्यासाठी किती धनादायक असेल, तसेच बोकड खरेदी करण्यासाठी किती निधी मिळवायला आहे हे महत्वाचे आहे. त्यासाठी, शेळ्यांच्या वाड्यासाठी बांधण्यासाठी किती निधी मिळवायला आहे, याबद्दल विस्तृत माहिती आपल्याला येथे मिळवायली आहे. या प्रोग्रामच्या माध्यमातून बेरोजगारीवरील प्रमाण कमी करण्याची शक्यता आहे.

(Benefits of Goat Farming) शेळी पालन व्यवसायाने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. आता त्यांच्या मुलांना नोकरी मिळत नसताना, शेतीमध्ये आर्थिक क्षेत्रातील संकटांची धोका आहे. शेळी पालन व्यवसायाने त्यांची आर्थिक उत्पन्न वाढेल याची शंका नाही. या व्यवसायातून शेतकरी बंधूंनो किंवा त्यांच्या मुलांनो नोकरी मिळाल्यास, त्यांनी आर्थिक समस्या अनुभवणार नाही.

तपशीलवारपणे, प्रत्येक शेळी बोकड गटाची एकूण किंमत करीता शेळी पालन व्यवसायाला १,१५,७०० रुपये अनुदान मिळवायला आहे. किंवा वाड्यासाठी योजनेत १,१५,७०० रुपये अनुदान मिळवायला आहे. (Goat Farming subsidy)

शेळी पालन गट योजनेचा शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा. त्यावरील बटण दाबा आणि हा शासन निर्णय तुमच्या मोबाइलवर किंवा कंप्यूटरवर डाउनलोड करा.

शेळी पालन योजनेबाबतच्या या शासन निर्णयामुळे कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने निर्णय केले आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित केला आहे. मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत, २० शेळ्या आणि २ बोकड असा शेळी गट वाटप करण्यासाठी या पथदर्शी योजनेची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. शासन निर्णयाचा शीर्षक हा म्हणजे शेळी गट वाटप करण्यासाठी या निर्णयाचा निधीतून दिलेला आहे. या योजनेबाबतची तपशीलवार माहिती आपल्याला महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

Similar Posts