Interest Free Education Loans : उच्च शिक्षणासाठी राज्य सरकार देणार 20 लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज; असा करा अर्ज…!

Interest Free Education Loans : तुम्हाला उच्च शिक्षणासाठी परदेशात किंवा राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायाचा असेल तर तुम्हाला शैक्षणिक कर्ज मिळते. तुम्ही जर इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी असाल तर तुमच्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम भरण्याची संपूर्ण व्यवस्था सरकार तर्फे करण्यात येणार असून आता तुम्हाला ‘व्याज कसे भरायचे’ याची चिंता करण्याची गरज राहणार नाही.. Interest Free Education Loans

interest free Education loans: इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाकडून इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता उच्च शिक्षणासाठी बँके मार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या 20 लाख रूपयापर्यंत कर्जावरील व्याज परतावा वितरीत करण्यात येते. त्याबरोबरच राज्यांतर्गत आणि देशांतर्गत अभासक्रमांकरिता जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवरील व्याजाचा परतावा महामंडळातर्फे वितरीत करण्यात येतो. यामुळे इतर मागास प्रवर्गातील गरजू आणि होतकरु विद्यार्थ्यांना त्यांचा शैक्षणिक विकास होवून करीअर घडविण्यास उपयोगी पडते.

 • Interest Free Education Loansच्या अटी व शर्ती
  • अर्जदाराचे वय 17 ते 30 वर्षे असावे.
  • अर्जदार हा इतर मागास प्रवर्गातील असणे आवश्यक.
  • अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहीवासी असावा.
  • अर्जदाराच्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रूपयांपर्यंत असावी (ही मर्यादा ग्रामीण व शहरी भागाकरीता लागू)
  • अर्जदार हा 12वीत 60 % गुणांसह उत्तीर्ण झालेला असणे गरजेचे आहे.
  • याबरोबरच पदवीच्या व्दितीय वर्षे व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारे विद्यार्थी 60 टक्के गुणांसह Diploma पास असणे आवश्यक आहे.
  • अर्जदाराचा CIBIL CREDIT SCORE किमान 500 पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.

सदर योजनेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करायचा असून ज्या उमेदवारांना Education Loan योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल त्यांनी आपले अर्ज महामंडळाच्या www.msobcfdc.org या संकेतस्थळावर भरायचे आहेत.

कर्ज प्रस्तावा बरोबरच सबमिट करण्याची कागदपत्रे-

 • अर्जदाराचा इतर मागास प्रवर्गातील जातीचा दाखला.
 • तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला,
 • तहसीलदार यांचा महाराष्ट्र रहिवासी (वय अधिवास) दाखला.
 • अर्जदार व अर्जदाराचे पालक यांचे आधार कार्ड
 • ज्या अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक कर्ज आवश्यक आहे त्या अभ्यासक्रमाची पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण गुणपत्रिका.
 • अर्जदार व अर्जदाराचे पालक यांचे पासपोर्ट फोटो,
 • अर्जदाराचा जन्माचा व वयाचा पुरावा,
 • शैक्षणिक शुल्क संबधित पत्र.
 • शिष्यवृत्ती (Scholarship)
 • शैक्षणिक शुल्कमाफी (Freeship),
 • पात्रतेबाबतचे प्रमाणपत्र,
 • मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रवेश घेतल्याचा पुरावा.
 • आधार संलग्न बँक खाते पुरावा, तसेच इतर आवश्यक पुरावे.

राज्यांतर्गत येणारे अभ्यासक्रम –

 • आरोग्य विज्ञान- MBBS, BDS, BAMS, BHMS, B.Pharm, व संबधीत विषयांतील सर्व पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रम.
 • अभियांत्रिकी – B.E, B.Tech., B.Arch (सर्व शाखा ), तसेच संबधित विषयांतील सर्व पदवी व पदवीत्तर अभ्यासक्रम.
 • व्यावसायिक अभ्यासक्रम – LLB, हॉटेल मॅनेजमेंट, फॅशन टेक्नोलॉजी, इंटेरिअर डिझाईन पदवी, बॅचलर ऑफ डिझाईन, फिल्म व टेलीव्हिजन अभ्यासक्रम, पायलट, सनदी लेखापाल, MBA, MCA SHIPPING, विषयांतील पदवी व पदवीत्तर अभ्यासक्रम.
 • कृषी अन्नप्रकीया व पशुविज्ञान – Animal & Fishery Sciences, B.Tech., BVSC, B.Sc. इ संबधित विषयांतील सर्व पदवी व पदव्यूत्तर अभ्यासक्रम

Education Loan: देशांतर्गत अभ्यासक्रम – केंद्रीय परिषद, कृषी विद्यापीठ परिषद, शासकीय अनुदानित आणि खाजगी मान्यताप्राप्त (NACC ) अभ्यासक्रमाकरिता परीक्षा उत्तीर्ण झालेले व प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरीता आहे. यामध्ये आरोग्य विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक व व्यवस्थापन, कृषी अन्नप्रक्रिया व पशुविज्ञान या अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

परदेशी अभ्यासक्रम – आरोग्य विज्ञान, विज्ञान, कला, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक अभ्यासक्रम यामध्ये समाविष्ट अभ्यासक्रम.

परतफेडीचा कालावधी

शिक्षण पूर्ण केलेल्या अर्जदाराला बँकेने मंजूर केलेल्या कर्जाची नियमीत पणे परतफेड केलेल्या हप्त्यामधील नियमित असलेल्या व्याज रकमेचा परतावा (maximum 12%) महामंडळातर्फे अदा करण्यात येतील. Bmyabarobarcg व्याज परतावासाठी कालावधी जास्तीत जास्त 5 वर्षापर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ITI समोर, राहाटे कॉलोनी, नागपूर -440022 या जिल्हा कार्यालयाच्या पत्यावर किंवा महामंडळाच्या www.msobcfdc.org या संकेतस्थळाला अथवा E MAIL – dmobcamaravati@gmail.com वर भेट द्यावी. दुरध्वनी क्रमांक – 0712-2956086 असा आहे.

Similar Posts