औरंगाबाद मध्ये १० आणि १७ जून रोजी डाक अदालतीचे आयोजन..

औरंगाबाद क्षेत्रा संबंधित टपाल सेवेविषयीच्या कामकाजाबद्दल ज्या तक्रारींचे निवारण सहा आठवड्याच्या आत मध्ये झालेले नसेल आणि समाधानकारक उत्तर मिळाले नसेल अशा तक्रारींची दखल दिनांक 10 जून 2022 रोजी सकाळी 11.00 वाजता औरंगाबाद मध्ये आयोजित केलेल्या डाक अदालतीत घेण्यात येणार आहे.

या डाक अदालतीमध्ये टपाल वस्तू, मनीऑर्डर, बचत बँक खाते, प्रमाणपत्र या सेवेबाबतच्या तक्रारींचा समावेश असेल. संबंधितांनी आपली तक्रार ए. के. धनवडे, सहाय्यक निदेशक डाकसेवा (ज.शि ), पोस्टमास्तर जनरल, औरंगाबाद 431002 यांच्याकडे दिनांक 2 जून 2022 अथवा तत्पुर्वी पोहोचेल अशा बेताने दोन प्रती सह पाठवावी. कारण की, त्यानंतर आलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाही. तक्रार अर्जाचा नमुना www.maharashtrapost.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

तसेच महाराष्ट्र-गोवा राज्यांशी संबंधित टपाल सेवेविषयी किंवा कामकाजाबद्दल ज्या तक्रारींचे निवारण ६ आठवड्याच्या आत झालेले नसेल किंवा समाधानकारक उत्तर मिळाले नसेल अशा तक्रारींची दखल दिनांक 17 जून 2022 रोजी दुपारी 3:00 वाजता मुंबई येथे आयोजित केलेल्या 119 व्या डाक अदालतीमध्ये घेण्यात येणार आहे.

या डाक अदालतीत टपाल वस्तू, मनीऑर्डर, बचत बँक खाते, प्रमाणपत्र अशा सेवेंबाबतच्या तक्रारींचा समावेश असेल. संबंधितांनी डाक सेवेबाबतची आपली तक्रार सहाय्यक निदेशक डाकसेवा (ज.शि ) तथा सचिव, डाक अदालत, मुख्य पोस्टमास्तर जनरल कार्यालय, जीपीओ इमारत, दुसरा माळा, मुंबई यांचेकडे 31 मे 2022 पर्यंत दोन प्रती सह पाठवावी. असे मुख्य पोस्टमास्तर जनरल महाराष्ट्र सर्कल मुंबई यांनी कळविले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: भाऊ कॉपी नाही करायची; लिंक शेअर करायची...!